august 2017

Hva betyr det?

Hva betyr det? Hva betyr det at etnisk norske flytter ut av bydeler I Oslo hvor det bor mange innvandrere? Kan det være fordi de synes det er for mange innvandrere, kanskje det. Her vinner det par...

Angiveri?

Angiveri? Biskop Solveig Fiske mener Sylvi Listhaugs forslag om å angi flyktninger på hjemreise, minner en om stater Norge ikke bør assosieres med. Kritikken fra biskopen faller på sin egen urime...
hits