hits

januar 2018

Objektiv journalist - finnes det?

Pressen har problemer med å motta kritikk så denne saken ble nok ikke godkjent. Objektiv journalist ? Hmmm ? finnes det? I en herværende storstadsavis 3. januar stod det å lese «Få kvinner i poli...

Hva skal vi arve og hvor viktig er det

Hva skal vi arve og hvor viktig er det Media, i dette tilfellet Aftenposten, kommenterte på lederplass regjeringens forslag til ny trossamfunnslov og støtteordningen til kirkesamfunn. Det som defi...