januar 2017

Eldrepolitikk ? betyr det eldre i politikken, politikk for eldre ? eller noe i det hele tatt.

Det er tid for å pleie de eldre. Det er valgår og media har allerede debattinnlegg om eldre og hva de, politikerne, kan bidra med i disse seniorenes «traurige» hverdag. Det er i stor grad politiker...
hits