Pompel og Pilt - reversere - reparere

Pompel og Pilt ? reversere - reparere

Noen husker sikkert NRK figurene Pompel og Pilt fra barne-tv serien Reparatørene kommer. De to figurene ble for noen barn litt skumle og de kunne være litt vanskelig å forholde seg til der de dukket opp fra en eller annen mørk gang mens de med rusten og skummel stemme gjentok reparere, revidere, reversere. Den største, Pompel, var i grunnen litt pysete og skjøv den yngste, Pilt, foran seg når noe ble for vanskelig.  

Det er som å betrakte dagens Pompel og Pilt, Jonas Gahr Støre og Trygve Slagsvold Vedum mens de med overbevisende stemme synger repareeere, reverseeere, repareeere, reverseeere.

Nå har Støre sagt at han ikke har ordet reversere i sitt vokabular, men erstatter det med ordene «ta bort». Det høres bedre ut og vi skal jo ikke provosere velgerne, skal vi vel? Støre åpner for å ta bort tvangssammenslåing av kommuner og fylker eller regioner for den saks skyld, om han blir statsminister.

Fritt behandlingsvalg mener han er for kostbar og byråkratisk. Vi kan få mer behandling på de offentlige sykehusene ved å bruke dem flere timer i døgnet sier han. Sikkert en god tanke, men det kommer til å koste skattebetalerne. Om en ønsker å korte ned ventetiden i det offentlige og har råd til å benytte private helseaktører øker ikke bruken av skattebetalernes penger, man betaler av egen lomme.

Hvis vi kan få mer behandling på offentlige sykehus kan vi da regne med bedre samkjøring og mer penger til de dyre kreftmedisinene eller blir det fortsatt opp til det enkelte sykehus.

Pappaperm skal tilbake til 14 uker og statlig eldreomsorg skal det bli slutt på bare for å nevne noen av «ta bort» tingene etter valget. Det gis heller ikke rom for at arbeidsmiljøloven kan tilpasses dagens mer fleksible arbeidsmarked.

Har noen tenkt på at dagens velferd har sitt utspring i olje. God lønnsomhet har gjort at private aktører med initiativ har sett muligheter. Vi har fått private helseforetak, private barnehager og privatdrevne omsorgsboliger blant annet. Disse betaler også skatt. Er det dette Støre vil ta bort.

Vedum ønsker offentlige tjenester der folk bor. En god tanke hvis det var mulig, men det blir nok dyrt for en liten kommune og kommuner som ikke vil være sammen med andre skal jo reverseres tilbake til start.

Eventuell søndagsåpning vil Vedum reversere om det kommer. Det betyr fortsatt gode tider for Nordby shoppingsenter hvor søndag er den største handledagen. Jeg lurer på om det for all framtid skal være slik at det er organisasjonene med LO i spissen som skal bestemme når folk skal arbeide. Det blir som fordums Sovjet hvor privat initiativ, med unntak av at noen få kunne melke statskassen om de hadde de rette posisjoner. I dag kalles slikt korrupsjon.

På et område skurrer det mellom Pompel og Pilt. Ap støtter Langtidsplan for Forsvaret, noe Sp er sterkt kritisk til. Vedum vil ha en helt annen satsning på hær og hjemmevern. Nå kjenner ikke jeg Vedums kunnskaper om Forsvaret, men jeg tror han vil støtte arbeidsplasser i enhver kommune, så da er det kanskje det det dreier seg om. Sp vil ha forsvarsministeren i en eventuell ny regjering, da lurer jeg virkelig på hvilke forsvar vi får og er det et ultimatum for å få jobbe hos Støre. Har i det hele tatt Forsvarssjefen noe han skulle ha sagt i militærfaglige spørsmål utover det å fordele årlige tildelinger og da er det vel Forsvarsministeren som legger lista. Blir det Vedum.

Ap har støttet politireformen som Vedum har slaktet. Blir det reversering av jernbanereformen, ja si det. Kan det bli potetspritproduksjon i Norge i framtiden. Det er også et spørsmål, men om det ikke blir støtte til Akevitt produksjonen skal i alle fall Vedum reversere det. Det har han lovet sies det.

Nå er det slik at partiene bombarderer hverandre med valgkamp floskler selv om velgerne vet at slik blir det ikke. Etter valget skal det kjøpslås, da teller makt mer enn løfter om samfunnsforbedringer. Hva om ethvert nytt Storting bygget videre på det det forrige Stortinget hadde gjort, selv om ting ble vektlagt litt annerledes. Det kan da ikke tjene noen at saker som hadde betydning for et stortingsflertall i en periode skal reverseres i neste periode, med et annet stortingsflertall. Det er en del av demokratiet vil noen hevde, men hva med respekt for den demokratiske prosessen som har vært?

Det er bare det, posisjon og opposisjon kan ha helt forskjellig syn på hva som er en demokratisk prosess. Det er duket for kaos.

Én kommentar

Torunn

16.07.2017 kl.18:06

Flesk er det nok av i disse tider...

Ha en fortsatt fin kveld :)

Skriv en ny kommentar

hits