Sannhet til salgs

Sannhet til salgs

«Sannhet» med riktig innpakning gjør selv en løgn spiselig.

Spørsmålet dukker opp fra tid til annen. Du hører en som snakker eller leser noe som er skrevet og lurer på, er det vedkommende som mener dette, har det noen mening. I mange tilfeller er det faktisk ikke det. Det har med stilling i samfunnet å gjøre, det har med posisjon å gjøre og det har å gjøre med oppgaven vedkommende har fått. Det har også å gjøre med om vedkommende kan ha noen fordeler i å uttrykke seg på denne måten.

Forsvarsadvokater framstår som troskyldigheten selv når de framfører, med overbevisning, den antatt kriminelles forsvar. Nå er det jo slik at den skyldige er uskyldig inntil det motsatte er bevist og det utnytter man til fulle. Da heter det at den mistenkte er ukjent med saken og motsetter seg enhver form for frihetsberøvelse, selv om politiet mener de har sterke kort på hånden. I denne prosessen er det som er sant underordnet helt til det etableres en overbevisning.

Politikere er i en særstilling. De må forholde seg til partiet og de må framføre med overbevisning det som er partiets policy. Om partiet ligger og svever over sperregrensen må han eller hun være svært forsiktig. Han må ikke si noe som gjør at han mister velgere, han må tiltrekke seg velgere og da kan man vel si nesten hva som helst, kan man ikke?

En politiker i opposisjon kan tillate seg mer enn om en er i posisjon. Det er mest fokus på å tekkes egne velgere og det gjør man best ved å kritisere posisjonen. Det er faktisk ikke nødvendig å ha noen egen løsning på en sak bare man får posisjonen til å framstå i et dårlig lys. Det er da jeg spør meg, har de noe som gagner befolkningen de er satt der for å betjene.

Derfor skal en være forsiktig når man velger ved kommunevalg, men også ved stortingsvalg for du vet ikke hvem som rotter seg sammen med hvem. Det er da politikeren blir lik kameleonen. Det er noe som heter at man skal smi mens jernet er varmt. Opposisjonspolitiker Jonas Gahr Støre var på besøk i Finnmark og klaget over at utsendelse av grunnløse flyktninger ikke gikk raskt nok. Hvordan kom han på det. Hadia Tajik følger opp. Helga Pedersen hiver seg også på og lister opp en hel del som regjeringsmedlemmene har uttalt, Ikke at det gjør noen forskjell, men da fikk også hun sagt noe. Det har noe med egen fortreffelighet å gjøre.

Eller er en som lever etter eldgamle «sannheter», ber flere ganger om dagen og ser seg selv hevet over andre dødelige, et mer sannhetssøkende menneske. Er ikke han også solgt i sitt eget sannhetsbilde.

Vi ser det i en valgkamp hvor penger gir makt, spesielt i amerikansk valgkamp. Hvis en sak blir framstilt lenge nok og gitt en ønsket vinkling blir det til slutt en sannhet for veldig mange. Rasemotsetningene er en slik sak. Føler du for demokratene får sannheten en vinkling og føler du for republikanerne blir sannheten helt annerledes. Hovedinntrykkene blir gjengitt i norske medier, som stort sett er demokrater vennlige (Obama og Clintons parti) og selv om vi ikke helt tror på det blir det inntrykket sittende igjen. Slik er det, «sannhet» lar seg kjøpe.

Sigmund Skreiberg

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar

hits