Religionens iboende faenskap

Religionens iboende faenskap

Hva er det som forårsaker flest kriger her i verden, jo diktatorer/revolusjon og religion. Kriger forårsaket av religion har foregått i hundrevis av år og ser ikke ut til å ha noen ende. Det må i så tilfelle være om en meteoritt treffer jorden og utsletter menneskeheten. Enten det er dåpsbefalingen eller et løfte om å havne i paradis ved å ta livet av vantro, er resultatet at man undertrykker individuell frihet. Det første historiske korstoget (kristne mot muslimer), som hadde sitt utspring i at Kristi grav i Jerusalem skulle befris fra tyrkerne, startet med erobringen av Jerusalem fra 1099 til ut på 1300 talet.

Nå vet vi at det også finnes andre årsaker til krig, men religion har vært kilde til mange av de største krigene og konfliktene i verdenshistorien og korstogene styrket på mange måter kirkens makt. En dominerende religion kan med ytringer og handlinger skape frykt. Frykt som leder til fiendskap, og dermed til aggressive handlinger. Religion forutsetter at tro og troens organisasjon står over individet.

Nigeria; Muslimer og kristne ligger i konflikt med hverandre. Flere delstater i Nigeria vedtok å innføre islamsk lovgiving (sharia). Stadige konfrontasjoner og voldelige sammenstøt mellom myndighetene og forskjellige muslimske grupperinger, først og fremst terrorgruppen Boko Haram er resultatet. Konflikten har også flere ganger ført til massakrer av sivile på begge sider. 

Syria/Irak; Det er ingen tvil om at dette er en sammensatt konflikt som fører med seg mange utfordringer, langt utover Syrias og Iraks grenser. IS kjemper for et sunnimuslimsk kalifat i Midtøsten. De ulike muslimske imperiene som har eksistert opp gjennom historien er ofte beskrevet som kalifater, styrt av en kalif som anses å være lederen for alle verdens muslimer og en etterfølger etter profeten Muhammed. IS sin brutale framferd rettferdiggjøres av religion, kampen mot de vantro, de andre.

Israel ? Palestina; Jøder og palestinere hevder de nedstammer fra et folk som levde for 3000-4000 år siden i et land som vi i dag kaller Israel. Området har vært dominert av grekere, romere og kristne fram til 600 tallet hvor islam spredte seg over den arabiske halvøy. På slutten av 1800 tallet oppstod zionismen som fremmet den jødiske religion og krevde en jødisk stat i Palestina. England hadde mandat over det palestinske området etter krigen og gav landet til jødene som kompensasjon for deres lidelser under krigen. Israel ble opprettet i 1948 etter et mandat fra FN. Siden har Israelere og Palestinere kjempet mot hverandre. Fordi Jerusalem er så hellig for begge parter (Klagemuren, Al-Aqsa moskeen og den kristne gravkirken) er herredømmet viktig. Så mye for det hellige.

Krigen mot terror; Angrepet på World Trade Center i New York førte til jubelscener i flere muslimske områder blant annet Palestina og Indonesia. Hva i den muslimske verden ble mer hellig av den grunn, eller var det den kristne verden som ble mindre hellig.

India ? Pakistan; Her er det muslimer mot hinduister. Allerede før delingen (som skjedde etter krigen i 45) var det sammenstøt. Mellom 50000 og 75000 hinduister ble etnisk utrensket etter den såkalte Noakhali massakren. Siden har de fortsatt krigingen, senest i 2008 hvor pakistanske islamister drepte 175 mennesker i Mumbai.

Protestanter og katolikker tok livet av hverandre i krigen som varte i 30 år (1618 ? 1648), selv om grunnen egentlig var kampen om landområder.

Kommunister mot buddhister; Tibet har vært buddhistisk siden 700 tallet og Dalai Lamaene har hatt den politiske makten. Siden Kina ble opprettet i 1949 har Kina gjort krav på området. Kina har innsett at religion er den største hindringen for full kontroll av landet. I 1960 årene ble klostre systematisk ødelagt og mange tibetanske buddhister ble drept, fengslet eller tvunget til å ta avstand fra religionen. Kina har alltid vært dominert av en lokal basert folkereligion, men er et konglomerat av forskjellige religioner, også sunnimuslimer.

Sri Lanka, Hinduister mot buddhister; De tamilske tigrene (hinduister) og sindhalesere (buddhister) gikk til krig i 1983. Ønske var å opprette en selvstendig stat. I 2009 ble de tamilske tigrene erklært slått. 80000 mennesker ble drept og en kvart million drevet på flukt. Religion er makt, men i en slik sammenheng ser det mer ut som en sammenslutning, et parti. Om den ene part syntes de var mer hellig enn den andre part er usikkert.

Balkan, katolikker, ortodokse og muslimer; De katolske provinser prøver å løsrive seg fra Jugoslavia. Den ortodokse delen, Serbia, setter inn forbundshæren for å holde landet samlet. Etnisk utrensning hvor serbere skal ha drept 2900 på et par dager i Srebrenica i Bosnia (stor muslimsk befolkning). I Kosovo krever kosovo-albanere selvstendighet. De ortodokse serberne starter igjen en utrenskning av muslimer. Krigen var etnisk, men identitetsfølelsen var religiøs.

Etiopia: Kristne mot muslimer; Etiopia er den eldste kristne stat i verden etter Armenia, med ortodokse kristne, protestanter og muslimer. I 1962 forsøkte en muslimsk provins (Eritrea) å løsrive seg. Etiopia svarte med å flytte en million muslimer fra nord til sør i Etiopia, kristne ble forfulgt og torturert. I 1993 fikk Eritrea selvstendighet. I 1998 blusset konflikten opp igjen og mange tusen mistet livet.

Iran: Muslimer mot baha?i, en moderne religiøs konflikt; Siden Ayatollah Khomeini innførte et islamsk teokrati i Iran har det religiøse Bahai mindretallet blitt forfulgt. Under den islamske revolusjonen ble Bahai tilhengere forfulgt. Folkevalgte ledere som vedkjente seg Bahai ble automatisk dødsdømt. I dag undertrykker sjiamuslimene fortsatt bahai tilhengere. De får sparken, nektes skolegang og pensjonen kan bli trukket tilbake.

Religion har vært kilde til mange av de største krigene og konfliktene i verdenshistorien (Religion.DK). Hva er det med religion, hvordan oppnå det ultimate og hvor mange må en tråkke på for å oppnå det. Det blir det store spørsmålet. Hvordan kan noen vite at en religion er den eneste rette og at alle andre er fortapt. Det er bare ett svar på det. De som «vet» vet ingenting, de tror. De som ikke «vet» kan gi verden en mer positiv utvikling når de samtidig forstår at det er de som har ansvaret.

Sigmund Skreiberg

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar

hits